Serva jest automatycznym systemem parkingowym zbudowanym w oparciu o automatycznie kierowane pojazdy służące do transportu samochodów. System ten jest ukierunkowany na maksymalizację wykorzystania dostępnego miejsca z przeznaczeniem na parking. Serva pozwala zmagazynować do 100% więcej samochodów niż w przypadku tradycyjnego parkingu.

System określa wielkość samochodu , przypisuje do jednej z pięciu kategorii wielkości, a następnie automatycznie parkuje samochód w miejscu, które będzie w najlepszym stopniu wykorzystywać dostępną przestrzeń parkingową. Istniejący garaż w większości przypadków może zostać przekształcony w system automatyczny w całości lub w połączeniu z tradycyjnymi miejscami postojowymi. System jest bardzo elastyczny i możliwa jest jego adaptacja do wielu różnych zastosowań od prostych garaży do węzłów transportowych w portach. Punkt odbioru samochodu może być usytuowany nawet kilkaset metrów od miejsca, w którym samochody są składowane.