CAROUSELPARKER

Image

Carouselparker to tzw. karuzelowy system parkingu automatycznego. Występuje on w wersji pionowej i poziomej. W przypadku pionowego układu pojazdy parkowane są na 2-6 kondygnacjach w jednym rzędzie. W wersji poziomej w schemacie podstawowym pojazdy ustawione są w 2 lub więcej rzędach na jednej kondygnacji - uruchamiając rzędy platform rotacyjnie przywołujemy wybrany pojazd. System poziomy może być rozbudowywany o kolejne kondygnacje, każda z nich pracuje niezależnie. Wykorzystywany jako automatyczne podziemne parkingi publiczne instalowane pod nawierzchniami ulic i ciągów komunikacyjnych.

Parking automatyczny Carouselparker Nussbaum Parking automatyczny Carouselparker Nussbaum: przywoływanie platformy