PARKLINE N5102 (dawniej N5001-IS)

1

Parkline N5102 to zintegrowany system półautomatyczny bez zagłębienia umożliwiający parkowanie niezależne. Działanie systemu polega na kombinacji platform przesuwnych poziomo i platform podnoszonych. W urządzeniu dolny rząd stanowią platformy przesuwne poziomo w ilości liczba segmentów -1. Po wywołaniu na panelu sterowania odpowiedniego miejsca parkingowego, platformy dolne przesuwając się, robią wolne miejsce dla platformy, która ma się opuścić. Górne platformy poruszają się pionowo (podnoszenie, opuszczanie pojazdu).
W systemie Parkline N5102 pominięto elementy pośredniczące takie jak łańcuchy i liny. Zastosowano bezpośrednie przekazywanie energii w celu oszczędności podzespołów i bezpieczeństwa wykonywanych operacji. Dodatkowo przesunięcie słupów do tyłu urządzenia zwiększa komfort parkowania i wysiadania.Najmniejsza dostępna konfiguracja systemu Parkline N5102 to 2 segmenty dla 3 pojazdów. System może być rozszerzony w każdym kierunku. Zalecane jest aby system obejmował nie więcej niż 10 segmentów z 19 pojazdami znajdującymi się obok siebie z jedną wspólną jednostką hydrauliczną. Możliwe jest usytuowanie systemów jeden za drugim w dwóch rzędach zintegrowanych w jeden system tzw. Drive Through. Wówczas szerokość użytkowa platform zespołu frontowego nie powinna być mniejsza niż 240 cm. System można również łączyć z platformami przesuwnymi poprzecznie N6301 .

Platformy parkingowe Parkline N5102 Nussbaum Platformy parkingowe Parkline N5102 Nussbaum Platformy parkingowe Parkline N5102 Nussbaum schemat przywołania platformy schemat podstawowego ruchu platform w systemie N5102