Realizacje | Nowina Konopka - Platformowy systemy parkingowe

Pierwszy parking automatyczny w Polsce. System 7 stanowiska parkingowych zrealizowanych w układzie poprzecznym Automatic Transverseparker.

Transverseparker-Grodek
Grodek-section
Image

Kompleksowa dostawa i montaż platform parkingowych Kipparker N3302 zapewniających ponad 70 miejsc postojowych w budynku mieszkalnym we Wrocławiu.

Kompleksowa dostawa i montaż systemu 10 palet poprzecznie przesuwnych typu N6301 w podziemnej hali garażowej budynku usługowo-mieszkalnego. Urządzenia zostały w pełni zsynchronizowane z tradycyjnymi miejscami postojowymi. System wyposażono w bariery świetlne zabezpieczające pojazdy i osoby poruszające się na terenie parkingu.

Kompleksowa dostawa i montaż systemu typu Doubleparker NKPXL w podziemnej hali garażowej budynku mieszkalnego.

Kompleksowa dostawa i montaż systemu urządzeń typu Liftparker N4602 dla potrzeb użytkowników podziemnej hali garażowej budynku mieszkalnego.

Kompleksowa dostawa i montaż systemu urządzeń typu Kipparker N3302 zapewniających 22 miejsca postojowe dla potrzeb użytkowników podziemnej hali garażowej budynku mieszkalnego.

Kompleksowa dostawa i montaż systemu palet przesuwnych typu N6301 zapewniających miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

System palet poprzecznie przesuwnych N6301

Kompleksowa dostawa i montaż systemu parkingowego wykorzystującego platformy parkingowe typu Uniparker N5303 oraz obrotnicę typu TT-450.

Kompleksowa dostawa i montaż systemu parkingowego wykorzystującego tandemowe palety przesuwne podłużne typu N6201.

Paleta przesuwna N6201

Kompleksowa dostawa i montaż systemu parkingowego wykorzystującego platformy parkingowe Liftparker N4100 Nussbaum