Pierwszy w pełni automatyczny parking w Polsce. System 7 stanowisk parkingowych zrealizowanych w układzie poprzecznym Automatic Transverseparker.

Urządzenie typu Transverseparker całkowicie eliminuje udział człowieka / kierowcy w procesie parkowania. Samochód zostaje przywołany i windowany do góry po nacisnieiu odpowiadającego mu przycisku na panelu sterowania. Parkowanie pojazdu odbywa się analogicznie - po zatrzymaniu pojazdu na platformie i wydaniu polecenia [panel sterowania], pojazd zostaje automatycznie przenisieony na podziemne stanowisko postojowe. Praca urządzenia jest nadzorowana zdalnie z wykorzystaniem nadzoru on-line, umożliwiającego natychmiastowe interwencje serwisowe. Parking został wykonany w obiekcie zabytkowym bez ingerencji w strukturę przestrzenną budynku i jego otoczenia. Jest pierwszym w Polsce parkingiem typu automatycznego.
Zobacz artykuł poświęcony inwestycji w magazynie Euro Parking